Kul att höra att det så många engagerar sig i ger resultat. Vi behöver fler tjejer i teknikyrken, det kommer alla att tjäna på. Finns myc...