Fortfarande ganska lugnt på kontoret när vi går in i 2019. På måndag kommer det vara full fart igen, med mycket som ska åstadkommas under...

Fortfarande ganska lugnt på kontoret när vi går in i 2019. På måndag kommer det vara full fart igen, med mycket som ska åstadkommas under det kommande året. TPI i Kina kommer fortsätta växa, LWI lanseras på bred front, RSI får fler och fler kunder och bättre och bättre täckning. Lägg till det en fortsatt satsning på vision-området ihop med diagnostik för mobilitetslösningar. Ingen kommer gå sysslolös. Och vi behöver mer folk! Kolla in www.niradynamics.se/career